Mostra: 1 - 10 of 32 RISULTATI
Gv 8,51-59
Gv 8,31-42
Gv 8,21-30
Gv 8,1-11
Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45
Lc 1,26-38
Gv 7,1-2.10.25-30
Gv 5,31-47
Gv 5,17-30